Мая, 40. пътник

; book, български, Мая, Rogger Dojh, Мая, Rogger Dojh, поезия

Мая
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
40.

очите си свеждам
не искам да виждам
искам да тичам
но как - корени имам,
листа по ръцете
 
в моята стая съм сам
в прозореца гледам
слънце
и облаци
блокове
птици
антени
опънати кабели
шум от трамваи
не искам да гледам
искам да тичам
но как - в инвалидна количка

 
сега летя а не тичам
летя надолу - сред вятър и време
сред сгради и птици
погледи сиви
очи онемели
пулса усещам
на ръба със истинска сила
пулс във живота
преди да приключи

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net