Мая, 29. 16.07.2003 05-ти км (ма от другата страна) София

2011-08-01 20:56:02; book, български, Мая, Rogger Dojh, Мая, Rogger Dojh

Мая
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
29. 16.07.2003 5-ти км (ма от другата страна) София
 
Една усмивка от непозната може да те направи щастлив.
 
Хубаво е, когато срещнеш спонтанна топлота просто някъде - без предистория и без очаквания. Но това се слува много, много рядко.
 
В такъв момент може да се почвустваш като във филм. Или не, всщност това става по-късно, когато си имал време да осмислиш ... мига.
 
А мигът е ... поглед. Очите ти следят хаотично в автоматичен режим заобикалящата те среда и в следващия момент вниманието ти е привлечено по тревога, погледът ти се заковава и знаеш, че отсреща се е случило същото. Все едно си котка, стресната от странен шум - цялото ти същество е насочило датчиците си в тази посока, светът се е стеснил и в края на тунела се виждат две други очи.
 
От стомаха по цялото тяло протича електричество и после отминава. Мъглата се отдръпва и отново виждаш и чуваш. Усещаш как или трябва да се усмихнеш, или ще се пръснеш. Усмихваш се.
 
Тя прави същото. Адски е красиво. Не като визуално възприятие, а като усещане. Малко ти е трудно да преглътнеш. Поемаш дълбоко въздух и ... точно преди да отминеш, веждите на момичето потрепват и ... това те спира.
Е, сега вече преглъщаш. Правиш няколко крачки към нея ... о, но тук вече започва друга история за други неща. А всъщност исках да разкажа единствено за усмивката :)

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net