(Ангелче)

2010-12-08 21:18:27; .: LOG :., moods, български, поезия

(no name)
Автор: Ангелче
 
Колко е тъжно ...
Слънцето свети в очите ми, а аз не го виждам ...
Луната с екрие зад завоя, но аз знам, че е там ...
Земята прелива от сокове ... Морето се дави в сълзи ...
А аз летя в безкрайната Вселена и чувам тътена на безмълвните мечти ...

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net