Спящата катерица, Глава 06., Rogger Dojh

2011-02-07 09:25:46; book, scf, български, Спящата катерица, Rogger Dojh, Спящата катерица, Rogger Dojh

Спящата катерица
Автор: Rogger Dojh
Посвещава се
на Ивайло Кицов за метафорите
на Alan Parsons Project за "Freudiana"
и
на Том Кланси за "Реална заплаха
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
 
6.
 
 
Мляскащите звуци и задавеното хълцане на стомашните спазми идваха от Ъгъла за Хранене. Той беше левият ъгъл до вратата, където Аскър не беше допускал досега никого. Не защото не искаше да сподели храната си. Беше го страх единствено, че някой от любимците му може да се разболее или да роди деца мутанти. Хранеше се винаги сам - поне щеше да е сигурен, че повръща сам.
 
Трапезата завърши със сърбане и зловонно оригване. След това Аскър отнесе обратно каменната си купичка, за да се напълни за следващото ядене. Малкият Зеленясал Дух беше изчезнал. Аскър се опъна на земята и заспа.
 
Щрак!
 
Изтракване.
 
Щрак?
 
Аскър се събуди. Не от глад. Това усещане го беше напуснало след първото хранене.
 
Не от звука. Той се беше превърнал в нещо като тиктакането на часовник.
 
От светлината.
 
Някой беше внесъл истинска светлина.
 
Той скочи на крака и се огледа замаяно.
 
Беше надзирателят със запалена факла. Носеше белезници. Отпред, пред бронираната врата, се чуваха приглушените гласове на придружителите.
 
- Тук - каза надзирателят. Аскър се приближи колебливо.
 
- Айдееееееее! - изрева надзирателят и го запрати в стената. Аскър изпита само половината от болката, защото тежеше два пъти по-малко от преди.
 
Надзирателят го хвана за косата и го помъкна навън. Аскър с мъка се изправи и тръгна сам. Белезниците изщракаха около китките му.
 
Мина покрай Зеленясалите камъни. Малкият Зеленясал Дух беше там, осветен от факлата. Това беше една измършавяла пиявица.
 
Там беше и любовницата на Малкия Зеленясал Дух. Една невзрачна мършава жаба.
 
Аскър затвори очи. Точно преди това зърна копанката с храна.
 
Зле приготвени макарони.
 
Облекчено преглъщане.
 
- Движи!
 
Изблъскаха го така, както "грубо" е близване от любимото куче. Аскър удари главата си някъде и светът почерня.
 
Беше изтекъл седмият месец. Отнесоха го някъде и, когато се събуди, той беше неприятно изненадан.

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net