Имала майка едно ми чедо, Фолклор

2011-03-26 14:31:46; .: LOG :., български, колективно творчество, поезия

Имала майка едно ми чедо
Автор: Фолклор (не, авторът не се казва Фолклор; да, просто така е написано)
 
Имала майка едно ми чедо,
едно ми чедо Никола -
с очи-звездици, с лице-трендафил,
левенто чедо крилато.
ПРИПЕВ: Е-е-е Никола, е-е-е български юнак!
е-е-е Никола, е-е-е пирински орел.
Дотегнало му от чорбаджии,
от черно робство фашистко-
литнал Никола в бой да се бие,
бой да се бие с върли народни душмани.
ПРИПЕВ: Дом му станали Пирин и Рила,
черните нощи закрила,
знаме цървено в ръце развило
и млади момци повело.

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net