Мая, 06. Лицето в снега

2010-12-19 21:46:59; book, български, Мая, Rogger Dojh, Мая, Rogger Dojh

Мая
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
6. Лицето в снега
 
Къде си?
 
Снегът се трупа навън. Вятърът е силен и шибан. Няма луна, няма слънце, няма облаци, няма небе. Нищо няма. Най-вече теб те няма.
 
Коя си? Търся те, само че не знам какво всъщност търся. Затова те няма. Кубинките ми скърцат в снега, небето над главата ми е синьо, студено и противно. Дърветата са съвсем заскрежени и навяват неприятни мисли. А теб те няма. Някъде има заспали под снега змии. Те сигурно са студени и не им е студено. Затова пък на мен ми е студено. Защото вървя, а наоколо само скали и сняг.
 
Сигурно живееш някъде. Иска ми се сега да си сама, да гледаш през прозореца заледените улици и светлините на блоковете и да си мислиш за мен. Сигурно и ти не ме познаваш. Само се чудиш, кой ли съм и защо ме измисли.
 
Оставих лице в снега. Смешно е - вдлъбнато лице в снега. То е за теб. Седи си там и гледа. Чака да те види. Само че не може, защото очите му ги няма. Това всъщност не е от значение - и теб те няма.
 
Все някой шибан ден може и да се срещнем. Така е то, може и да се срещнем някъде. И, знаеш ли, мисля си, че може и да не се познаем. Ти ще си мислиш за нещо, аз за нещо друго, а стъпките ни ще се разминат в кишата и единственият спомен ще бъде калта по панталоните ни.

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net