Мая, 01. Младо либе

2010-12-16 12:42:26; book, български, Мая, Rogger Dojh, Мая, Rogger Dojh, поезия

Мая
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
1.
 
Младо либе
бело Яне
очи черни
снага сладка
Де си Яне
под звездите светли
с менците тръгнала?
 
Де съм, вуйко, сакаш
с менците тръгнала?
Медни менци на чушмата нося
бистра вода да налея.
 
Младо либе
бело Яне
очи звезди
снага тънка
Дека е чушмата селска
дека е пътека горска
дето в извор самодивски води?
 
Право думаш, вуйко, там е
дето ме нозете водят
дето ме сърце влече
самодиви горски дето бродят.
 
Младо либе
бело Яне
очи перли
снага фиданка
спри навреме
бягай вкъщи
самодиви жадни тебе ще изпият.
 
Но не слуша Яне
младо либе
самодивски дом подири
В езеро сълза отрони
самодиви я изпили.

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net