Проект “Genesis”, Колективно творчество

2011-02-04 20:50:53; .: LOG :., scf, български, колективно творчество

Проект "Genesis" (из корпоративни преписки)
Автор: Колективно творчество
 
До генералния директор Йехова от началник-отдел "Маркетинг" Гавраил  
Изследването, проведено от нашият отдел в рамките на проект "Genesis", показаха, че най-добри перспективи на пазара имат системи със следната конфигурация:
Резолюция: Да се изпрати в отдел "Стратегическо планиране" за изготвяне на техническо задание (ТЗ). Йехова  

 
До генералния директор Йехова от началник отдел "Стратегическо планиране" Михаил С цел снижаване на себестойноста на системата, предлагам захранването на светилата да е от един източник на енергия, а кислородът да се замени с азот.
Поне 50% кислород трябва да оставим, иначе потребителят ще се задъхва.
началник отдел "Тестване и Поддръжка" Рафаил  
И 25% стигат.
Йехова
 

 
До генералния директор Йехова от началник отдел "Схемотехника" Луцифер  
По време на работата по проект "Genesis" (стадий "Да бъде светлина!") възникнаха следните трудности: липсва компактен източник на непрекъснато светене с разпределител за две светила. Предлагам да се използва стандартен източник тип "червено джудже", а за нощно светило да използваме огледало.
По-добре "жълто джудже". Себестойноста е малко по-голяма, но изглежда доста по-внушително.
началник отдел "Маркетинг" Гавраил  
Ама това е сървърен източник. За какво му е на потребител с единична планета?
Луцифер  
Какво му е нужно на потребителя и какво не, ще му обясни отдел "Реклама".
Гавраил  
Луцифер, занимавайте се с въпроси от вашата компетенция. Одобрявам "жълто джудже".
Йехова  
Между другото, при тази яркост, която дава жълтото джудже, можем да използваме вместо огледало нормален планетоид.
Михаил  
Става.
Йехова
 

 
До генералния директор Йехова от началник отдел "Схемотехника" Луцифер  
След измененията в ТЗ възникнаха следните трудности: масата на източника на непрекъснато светене е много по-голяма от масата на планетата, в резултат на това източникът отказва да се върти около планетата. Вместо това планетата се върти около източника. Освен това, поради високата мощност на източника се наблюдава устойчиво превишаване на температурата над указаната в ТЗ (примерно с около 2 порядъка). Ако увеличим разстоянието до източника, съществено се увеличават габаритите на системата.
Габарити - това е престиж, но въртенето на планетата около периферното устройство може да предизвика усещане за непълноценност у потребителя. Не може ли да променим гравитационната константа?
Гавраил  
Ако променим гравитационната константа, ще възникнат проблеми със съвместимоста.
Михаил  
А бе каква е разликата за потребителя кое около кое се върти? Нека отдел "Реклама" да измислят някаква теория на относителността.
Йехова
 

 
До генералния директор Йехова от началник отдел "Схемотехника" Луцифер  
След увеличаване радиуса на орбитата, опитът да ускорим планетата до скороста, указана в ТЗ, води до crash в системата (планетата отлита в космоса). С нощното светило историята е същата.
Няма значение, какво става в системата - важно е какво вижда потребителят. Защо да не накараме планетата да се върти около оста си? Тогава на потребителя ще му се струва, че светилата се въртят около планетата с указаната в ТЗ скорост?
Гавраил  
А потребителят няма ли да се усети?
Йехова  
Даже и да усети, проектът по това време вече отдавна ще е предаден.
Гавраил  
Съгласен.
Йехова
 

 
До генералния директор Йехова от началник отдел "Тестване и техническа поддръжка" Рафаил  
Първичното тестване на системата показа следните дефекти:
  1. Наблюдава се устойчиво прегряване.
  2. Оста на въртене се е отклонила на 33 градуса от вертикала, в следствие на което възникнаха циклични температурни аномалии.
  3. Пропускателната способност на реките не съответства на проектната.
  4. Фауна - липсва.
  5. Орбитата е нестабилна, планетата има тенденция да падне върху светилото.
 

 
До генералния директор Йехова от началник отдел "Схемотехника" Луцифер  
  1. Ами какво искате при такова съотношение вода/суша? За оптимално охлаждане трябва да е 1:3 - 1:4.
  2. Работим по въпроса.
  3. Защото млякото се вкисва, а меда - захаросва.
  4. На тревопасната фауна й трябва трева, а тя не расте при такава жега и без вода. Предлагам да пуснем вода по реките, това ще реши проблем 3 и 4 наведнъж
  5. За гравитационна противотежест ще изведем още една планета на външна орбита.
Сушата не можем да я намаляваме, значи трябва да увеличим площта на моретата. Това означава увеличаване на обема и силата на тежестта. Още една излишна планета...
Михаил  
Нищо, потребителят ще изтърпи. Излишната планета ще я оформим като feature. Но млякото и меда сме ги анонсирали вече. Поне в по-големите реки трябва да ги оставим...
Гавраил  
Напомням, че сроковете наближават, а даже и коне няма още. Дизайнерите още не са представили проект за кон, само динозаври... За какво са ни тия динозаври!?
Йехова  
Потребителите ги харесват...
Гавраил  
Добре, ама и коне да има.
Йехова
 

 
До генералния директор Йехова от началник отдел "Тестване и техническа поддръжка" Рафаил  
Поради нерешените проблеми с оста, сега планетата има тенденцията да отлита в космоса.
 
Тревопасна фауна пак няма.
 

 
До генералния директор Йехова от началник отдел "Схемотехника" Луцифер  
Ще сложим противотежест, този път на вътрешна орбита.
 
Фауната се размножи, изяде тревата и измря.
Колко противотежести още ще ви трябват!?
Михаил  
Като цяло, след калибрирането успяхме да ги стабилизираме на девет.
Луцифер  
Правилно ли съм разбрал? Вместо една планета, потребителят ще получи девет!?
Йехова  
Е и? 8 от тях и без това не стават за живот...
Луцифер  
А размерите на системата?
Йехова  
Не е задължително потребителят да знае за другите планети. Половината без телескоп не се виждат. Предлагам да допълним ръководството за потребителя с 11-та заповед: "Не изобретявай телескопа".
Гавраил  
Тогава те точно него ще изобретят...
Йехова  
Между другото, след увеличаването радиуса на орбитата, яркостта на нощното светило падна под проектния минимум. Предлагам вместо него да сложим огледало.
Рафаил  
Е сега ли се сетихте? Тъкмо уравновесихме системата! Да не искате да почваме отначало!?
Луцифер  
Никакви такива! До края на срока остават 6 дни. Луцифер, или ще накарате всичко да работи, или ще ви оставя без тринадесета заплата!
Йехова
 

 
До генералния директор Йехова от началник отдел "Схемотехника" Луцифер  
Виновен ли съм, че не ми дадоха нормално ТЗ?
 
Предлагам да оставим наклона на оста както си е. В края на краищата в Едемската градина температурата ще е +24 градуса, а ако потребителят тръгне нанякъде - това си е негов проблем. Динозаврите няма да можем да довършим, но коне ще има. С млякото и меда нищо не стана, по реките пуснахме вода, вярно че внасят сол в моретата ама... За да не изяждат всичко тревопасните, пуснахме patch във вид на хищници, но все още не сме успели да ги програмираме да разпознават и пазят потребителите. В общи линии всичко ще работи... долу-горе...
И това е добре...
Йехова
 

 
P.S.: Началникът на отдел "Схемотехника" Луцифер все пак беше понижен заради несанкционирано подсказване на етап "Потребителско тестване".

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net