6тата Мечка, Част първа, 01

2010-12-16 12:07:43; 6тата Мечка, Rogger Dojh, 6тата Мечка, Rogger Dojh, book, български

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
 
Част първа
 

"Гладна мечка хоро не играе"

 
 
ГЛАВА I - Завръщането на 6тата мечка
 
1. Кучи Гъз - Долината на Смъртта - 11. април .2307 г. 10:30 PM
 
Чистото звездно небе лъсна в целия възможен бисерен блясък над Долината на Смъртта. Черни хълмове го обрамчваха и нищо не смущаваше впечатлението, че то е едно ужасно скъпо бижу. Ферди Който Трепереше наблюдаваше небето и тъй като сравнението с адско бижу не му се понрави, пръдна и разтреперен закрета към дупката си. Там щеше да се опита да спи, но нямаше да мигне цяла нощ. Не беше спал от почти 3 години. Прекалено силно трепереше, за да заспи. Такъв бе животът на Фреди Трепетликата в Кучи Гъз - омразни дни и противни нощи.
 
В самия център на Долината на Смъртта се намираше Порталът на Портадо, където в същия момент от подпростванствения тунел се появи едра космата фигура със силует на мечка. Тя се огледа лениво, подуши въздуха и се помъкна на четири крака по посока дупката на Фреди Тресящия Се.
 
Фреди вече не заспиваше, когато мечеподобната твар се възпречи на прага. В светлината на факлата стана ясно, че това наистина е мечка.
 
- Аз съм 6тата мечка - каза тя. - И ще те изям.
 
Фреди Треската се разтрепера от страх. 6тата мечка не обърна внимание на промяната (в треперенето), а се промъкна навътре и тъмнина обгърна сцената, за да прикрие грозната гледка. Тишина заглуши писъците и лакомото ръмжене.
 
Покой се възцари над Долината на Смъртта.

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net