6тата Мечка, Част първа, 04

2010-12-16 23:56:47; 6тата Мечка, Rogger Dojh, 6тата Мечка, Rogger Dojh, book, български

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
 
4. Земя - България - вилна зона Симеоново - 12. април 2307 г. 09:30 АM
 
- Серафимеееееее! - викаше Злият Дълъг и оглеждаше двора с паница с котешка храна в ръка. - Мааац-пис-пис-пис, Серафимеее! Мац! Ела мацо, ела - продължи Злият Дълъг, когато Серафим скочи от покрива на бараката и се размяука с трептяща опашка. - Ела, Серафиме, на, да плюскаш.
 
- Жоркоооооо, Жжжжжорко! - се чу от вътрешността на къщата и от там излезе О-Гош, а антените на Свинската му каска се полюшваха. - Виждал ли си Жорко? - попита той Злия Дълъг.
 
- Жорко! - извика вместо отговор Злият Дълъг и двамата с О-Гош продължиха така, докато не призоваха другата котка. О-Гош й сложи храна и двамата със Злия Дълъг прекараха 3 минути в мълчаливо съзерцание, как Стоката консумира крокети. Анатомичните антени на главата на Жорко се клатеха лакомо, а Серафим беше разперил хищно присадените на гърба си криле.
 
- Граааааа! - каза Птицата Предупредител, кацнала на Алдебаранската смокиня до дворната порта. - Eturva approaching! Eturva approaching! Eturva approaching!
 
- Аййййй - отвърна притеснено Злият Дълъг и побърза да облече ангелския костюм, подпрян до вратата. - О-Гош, Етървата не умря ли миналата зима?
 
- Не - отговори О-Гош и нагласи лазерната зурла на Свинската каска пред лицето си. - Ще се оправиш ли с него, защото аз трябва да кодирам системите за сигурност и да програмирам санитарния робот?
 
- Ще опитам - Злият Дълъг коригира диоптера на лещите си достатъчно, за да вижда размазано и разпери застрашително крила. - Считам, че съм подготвен доволно добре.
 
О-Гош се скри отново в къщата, отнасайки Жорко и Серафим, за да не попаднат в ръцете на Етървата.
 
Злият Дълъг, съвсем преднамерено, не видя ясно Етървата. Той видя размазаното от допълнителния диоптер петно на неприятната твар и разпери още повече крила. Така застанал, фигурата му се извисяваше внушително и надхвърляше 3 метра. В ръцете му проблясна Концептуалният меч.
 
Етървата се усмихна, с което се надяваше да съкруши волята на противника. След това атакува, разчитайки на предизвиканата от визуалния контакт зрителна парализа. Но Злият Дълъг бъзо промени още повече диоптера и размаха криле, отделяйки се от земята. Етървата отвори зловонна паст и блъвна невидима струя гнилочна миризма. Злият Дълъг задържа дъх и замахна с Концептуалния меч, чието енергийно острие свистеше в настъпилата тишина.
 
Етървата отскочи назад и побягна по пътеката, оставяйки отровна следа от слизечна урина след себе си.
 
Злият Дълъг се поколеба и най-накрая се отказа от преследване. Кацна в двора и изгаси Концептуалния меч.
 
- Грух - обади се от вратата О-Гош. - Включен ли ти е информационният канал?
 
Злият Дълъг изпрати нервен импулс към импланитраня си комуникатор, погълна последните новини от извънредната емисия, стисна челюсти и погледът му се изостри. О-Гош поклати по свински глава с разбиране и подаде мисловна команда към къщата да се блокира на максимално ниво на сигурност.
 
Всички канали предаваха една и съща, зловеща новина - 6тата мечка се бе завърнала.

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net