6тата Мечка, Част първа, 09

2010-12-21 03:14:03; 6тата Мечка, Rogger Dojh, 6тата Мечка, Rogger Dojh, book, български

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
 
9. Алфа Кентавър - Астросити - 12. април 2307 г. 03:00 PM
 
6тата мечка се събуди гладна. Тя разтърка сънено задника си и се надигна сред мазни изпарения и смрад. Около нея градината се бе променила - половите органи висяха или лежаха повяхнали, върху много от тях се забелязваха ранички, отоци и язви. 6тата мечка гнусливо сбърчи нос и побърза да си тръгне.
 
Тази нощ половите органи в Тишина се бяха разболяли от страховита междузвездна венерическа болест, пренесена в козината на 6тата мечка от един от особено мръсните светове, които бе посетила по обяд предния ден.
 
6тата мечка се изправи и от очите й бликна мрак, очертавайки тъмна пътека. Тогава тя прекрачи напред и се стопи като сянка в подпространствения проход. Секунди след това сянката се разпръсна яко дим.

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net