6тата Мечка, Част първа, 23

2011-02-01 20:09:42; 6тата Мечка, Rogger Dojh, 6тата Мечка, Rogger Dojh, book, scf, български

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
 
 
23. Земя - България - вилна зона Симеоново - 15. април 2307 г. 08:00 PM
 
В Мрачната Стая седяха три тъмни силуета и стряскащите им сенки подскачаха по стените в отговор на играта на пламъка на свещта, поставена в центъра. Жълтата светлина огряваше три замислени лица (едното небръснато), а също така хвърляше отблясъци върху три бутилки Бира от Радкиния Бряг и разкъсан пакет Сн-ак-с Ултра. Лъщяха остриетата на три голи ножа, поставени небрежно на пода около свещта.
 
Тиха филмова музика допълваше атмосферата - от домашния Пси свиреше OST на LEXXX (порно в космоса).
 
От ъглите надничаха неясни ръбати форми, а от стените гледаха светещи очи.
 
- Мигнете към моравия Матраз - повтори поне за стотен път Злият Дълъг. - Думата мигам няма ли някакво по-особено значение? Защото Матраз е име на древнозубенелгенубийски поет, живял 70000 г. преди новата ера.
 
- Може Матраз да се използва в друг смисъл - отвърна Антикон 1. - Като нищо може да са кръстили някоя звезда на него.
 
- Зубенелбеглупост - възнегодува О-Гош, който не обичаще толкова дълги и сложни думи.
 
- Мдааа - провлачи Злият Дълъг. - Мийте меса в Морето на мъртвите. В нито една от базите данни, в които потърсих, няма подобно място.
 
- Е, аз намерих, но това беше някаква безумна книга в раздела "Творби на психично болни" във виртуалната библиотека на Източносириуския Университет. - Антикон 1 се замисли за миг и после допълни - А, да, имаше и някакво есе на тема замърсяването на окените, озаглавено така.
 
О-Гош, чиято първа специалност беше планетарна екология, спомена в отговор нещо за риби, които се хранели с катран. Това не помогна на другите двама, само добави зловещи краски в безрадостните им мисли.
 
- Блех, че гнусно - сгърчи се изведнъж Злият Дълъг, когато в мозъка му пробяга като сърне следната картина:
 
Черно море, пълно с черни зъбати риби, захапали късове мазен катран, и в това море човек без кожа мие месата си, докато тълпа психично болни извършват психопатските си неща на брега - въртят дланта на протегнатат си ръка във въздуха, стенат, смеят се истерично или се клатят в унес.
 
Картината се broadcast-на в района на вилата. Възцари се угнетена тишина.
 
- Може би всички имена са свързани с някакви книги и в тях се крие истинския смисъл на пророчеството? - предложи след малко О-Гош.
 
Очите на Антикон 1 светнаха, защото Стъклопакетът му улови свещна светлина.
 
- Няма за какво да се захванем - констатира ненужно очевидното Злият Дълъг. - Освен може би за Машах-Аб-Минет, което, до колкото рабрах, е някаква адска джамия на Ациганистан. Но Матраз няма нищо общо с Ациганистан. Зубенелгенуб се намира точно от другата страна на Галактиката. По времето, когато Матраз е писал, Талибайнольо все още са дълбали дупки за чивтосване в крайбрежните пясъци.
 
- Те и сега ровят дупки за чивтосване в крайбрежните пясъци. Не видя ли, как обезчестяваха девици? - Антикон 1 говореше за новинарската емисия, доловена от близкото бъдеще в един от обиколните информационни канали.
 
- Блех. Може би си заслужава да проверим за книгите.
 
- Мисля, че намерих пълната стихосбирка на Матраз - обади се О-Гош, който благодарение на Свинската Опашка имаше по-широк входно-изходен канал в сравнение с двамата си приятели и вече беше претърсил най-богатите информационни бази. - В библиотеката на Източносириуския Университет.
 
Злият Дълъг и Антикон 1 изтеглиха стихосбирката и се заеха с нея.
 
След малко Антикон 1 зачете на глас:
 
- Тази кост аз желая да притежавам / Тя ми дава смелост / И ме прави велик / В лицето на 6тата мечка. Ето! Намерих нещо!
 
Злият Дълъг прегледа цялото стихотворение и отговори кисело:
 
- Страшната мечка - внесе уместна поправка той. Антикон 1 махна в мрака с ръка в смисъл, добре де, не е 6тата, но щеше да бъде хубаво, ако беше. - Освен това по-нататък се говори и за страшния съблезъб тигър и за вожда на племето отвъд реката. Матраз май е живял в първобитнообщинен строй.
 
- Да - каза О-Гош, - изучава се, тъй като е феномен в поетичната история на Галактиката - единственият поет, който е писал пиктограмни стихове.
 
Настъпилата тишина бе по-подтискаща и от преди. В тъмното се промъкна на четири крака нещо бяло и безшумно и измърка, отърквайки се в гърба на О-Гош. После скочи на рамото на Злия Дълъг и се захвана да си ближе крилата и да тапка с предните лапи.
 
- Нещо за морето на Мъртвите? - попита Злият Дълъг, след като почеса Серафим зад ушите и насочи обратно вниманието си към свещта.
 
- "Години наред, аз самият се чудя, какво всъщност съм" - веднага зачете Антикон 1, който точно прехвърляше творбите на ненормалните. - "От дете всичко мъжко ми е било чуждо - дрехите, професиите, играчките. Обичах да играя с куклите на момичетата и ненавиждах момчетата с техните прашки, чилици и футболни топки"...
 
- Какво е това? - изръмжа отвратен Злият Дълъг.
 
- Казва се "Посланието на малкия хомосексуалист". Писал го е някакъв редактор на тийнейджърско онлайн издание, като го е представил за оригинално писмо от истински педераст. По-късно редакторът бил освидетелстван с психиатрична диагноза и влязъл в колекцията "Морето на Мъртвите". Има и други: "Морето на мъртвите е моята глава в дланта на майка ми, която е и моя леля, и сестра, и чичо, и свекърва, и дъщерия, и баща, и дядо, и шурей, и баджанак ..."
 
- Боже, това да не е Етървата! - възкликна Злият Дълъг. Антикон 1 избухна в смях, защото беше ужасно уместно да намериш толкова точно описание на Етървата в колекция Психопат.
 
- "...Сексуалността на това момиче бе феноменална," - зачете пасаж от друго произведение Злият Дълъг. - "Тя ме задоволяваше по всяко време от денонощието, както поискам - така. Правеше го като куче, като кокошка, като жаба. Веднъж го правихме като маймуни, накарах я да се намаже с мед и да полепи по тялото си черни косми и да издава звуци като маймуна. Ухаеше на човек - истинската миризма, с която Природата ни е надарила, а не изкуствената миризма на цивилизацията. Миришеше на пот, на изпражнения и на тяло..."
 
- Млъкнииииииии! - изкрещя Антикон 1, на който не му харесваше да слуша еротичните фантазии на някой с циклофрения.
 
- "...кафяв". - свърши изречението Злия Дълъг. Серафим смени позата за хигиена на рамото му и опъна за изблизване единия заден крак. - Мисля, че мегамъдрият пророк Мъдрун едва ли е имал пред вид фекален секс. Мисля, че сме в напълно погрешна посока.
 
- Коя е Милейди? - внезапно попита О-Гош, измъквайки се от симулационната зала за търсене в Свинската Опашка.
 
Антикон 1 се сепна и се отдръпна от свещта, потъвайки в тайнствените сенки на Мрачната Стая.
 
- Една позната - отговори бързо от тъмното, след това попита с подозрителен глас - Какво за Милейди?
 
- Ами реших да потърся някой филолог, който познаваме. При теб излезе някаква Милейди.
 
Антикон 1 се върна в ореола на свещта.
 
- Чудесно - рече той. - Милейди може би ще успее да ни помогне.

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net