6тата Мечка, Част първа, 34

2011-12-04 12:55:52; 6тата Мечка, Rogger Dojh, 6тата Мечка, Rogger Dojh, book, scf, български

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
 
34. Ациганистан - Централния храм на 6тата мечка - 16. април 2307 г. 01:30 AM
 
В едно от подземните помещения на Централния храм на 6тата мечка, привършваше събрание на Вождовете. Изтребител Баш-Талибайнольо беше на чело на Кръга, седнал по турски на бетонния под. Интериорът на конферентната зала се състоеше от десетина димящи факли, забодени в поставки по стените.
 
- Сега е моментът да започнем офанзивата - говореше Държавният съветник на БашТалибайнольо, изгърбен талибайнольо с дълга кафява брада. - Докато 6тата мечка ангажира 90% от военния капацитет на Галактиката, можем да ги изненадаме и основните ни въоръжени части да достигнат до Бетелгиус, преди долните неверници да са имали възможност да реагират.
 
Изтребител рязко се изправи и церемониалните му рога изтракаха в ниския таван.
 
- Дай заповед за начало на Свещения Джихад и нека бъдем юмрука на Талибайноллах, който ще размаже неверниците! - изкомандва той и се отправи към покоите си.

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net