КУРКАПАН ЗА КОТКИ

Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
КУРКАПАН ЗА КОТКИ

 
Тази сутрин Маша се събуди още в 4:30 и след като помижа малко се смъкна от леглото с насвиняло тупване и отиде да пие вода. В стаята се разнесе жадното й лочене.
 
X се размърда на леглото, смутен от звуците. В четири и половина сутринта той не обичаше да го будят. Още по-малко котки. Колкото и да обичаше самите котки, навикът им да стават много рано сутрин го дразнеше.
 
- Грррммммрммм. - разнесе се недоволният му глас изпод одеалото, когато Маша реши да се засили от единия край на спалнята и с няколко разтърсващи скока да я премине по диагонал, предизвиквайки ужасен стрес в упоеното от съня X-ово съзнание. - Твойта мъйкъ. - добави гласът после. - Легай да спиш.
 
Маша каза Мяу.
 
Х отви главата си и разфокусираният му поглед обиколи стаята.
 
- Кфо си се разцфъртяла па ся. - рече вече по-разбираемо Х. - Погледни колко е часа!
 
- Мямяу!
 
- Мяхуй. - отвърна й Х. - Оуффф.
 
В това време сънят надделя и Х отново се уви под завивките, тъй като навън беше зима, а вилата се отопляваше предимно от котките, които бяха най-горещите неща наоколо. Имаше и три електрически печки в стаята, но те не се брояха, тъй като всички съседи също бяха пуснали по 4-5 печки и напрежението в мрежата беше паднало сигурно наполовина.
 
Маша недоволо скочи на дръжката на вратата и докато се държеше с предните лапи, започна да рита ядно сас задните. Когато вратата не беше заключена този номер минаваше.
 
Сега вратата беше заключена. Затова Маша се пусна, направи две кръгчета в стаята и после опита пак.
 
Номерът все пак мина. Х, кисел като лимон, се показа наполовина от юргана, протегна неориентирано ръка и накрая успя да нацели ключа. Отключи на котката и я пусна да се маха. След това заключи отново.
 
След около 5 минути Маша се опита да отвори вратат отвън. Х стоически продължи да лежи неподвижно.
 
- Мауууу! - извика отвън Маша, засили се и се стовари със страшна сила върху бравата. Явно това й доставяше удоволствие.
 
- Shhhhit. - каза Х и накрая пусна котката вътре. Тя доволно се изклатушка - вирнала опашка - напреко под спалнята, излезе от другата страна и се качи на перваза на прозореца.
 
- Мяу.
 
- Ооооооооооооооооооооо - отговори отчаян Х. Часът беше 5. Спеше му се. В 7 трябваше да става, за да изрови колата от снега. Искаше да спи. Толкова много ли искаше, по дяволите!!!
 
Маша събори нещо на земята. То изтропа и се удари в една от печките, която от своя страна дрънна игриво.
 
- Ще построя някой ден куркапан за котки. - каза Х и седна в леглото.
 
Това беше сутринта на 7-ми януари 2002 година.
 

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net