Спящата катерица, Глава 05., Rogger Dojh

2011-02-06 16:42:54; book, scf, български, Спящата катерица, Rogger Dojh, Спящата катерица, Rogger Dojh

Спящата катерица
Автор: Rogger Dojh
Посвещава се
на Ивайло Кицов за метафорите
на Alan Parsons Project за "Freudiana"
и
на Том Кланси за "Реална заплаха
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
 
5.
 
- А кога ще дойде? - попита Аскър. Беше подпрял брадичка на дланите си и лежеше по корем върху персийския килим на нечистотията.
 
- Ами тя ме навестява най-вече в неделя - отвърна му Малкия Зеленясал Дух. - Тогава е най-спокойно - в радиус от километри не остава жива душа.
 
- Значи казваш, че е хубава! - Аскър въздъхна замечтано.
 
- Истинска красавица! - потвърди Малкия Зеленясал Дух. - Има две прекрасни, кръгли очи! Очи, черни като нощта, и в тях проблясват само две дяволити пламъчета.
 
Аскър веднага си представи Криси.
 
- А, не - прекъсна го Духа, който по свръхестествен начин беше прочел мислите му. - Косата й е зелена и усойна като на гъста гора... - в гласа му се прокрадваше копнеж. - Освен това е мъничка, съвсем мъничка, колкото мен, а не колкото теб.
 
- Аха.
 
Настъпи кратка тишина. Батман се плъзна безшумно покрай Аскъровото лице и го обърса със студени криле. Аскър му кресна нещо обидно.
 
- Тя обеща да се оженим и да си имаме деца! - продължаваше с отнесен глас Духа. - Много-много Малки Зеленясали Духчета, които ще изпълнят света...
 
Ключът на килията се превъртя, вратата се отвори и след изтракването на копанката с храна бързо се затвори. Щрак!
 
Аскър отново погледна Духчето. И то, като него, беше подпряло с ръце брадичката си, с лакти на колената, а безплътните му крачета се клатеха, провесени от камъка.
 
В този момент Скелетът започна да разправя приказки на ужасите и Аскър насочи вниманието си натам.

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net