6тата Мечка, Част първа, 06

2010-12-18 21:58:24; 6тата Мечка, Rogger Dojh, 6тата Мечка, Rogger Dojh, book, български

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
 
6. Кучи Гъз - Долината на Смъртта - 12. април .2307 г. 11:30 АM
 
От Портала на Портадо изскочиха трима конници, въоръжени с огнени лъкове. Очите на конете им горяха отвътре, а ноздрите им бълваха черен дим. Но преди да направят каквато и да е поразия, Долината на Смъртта ги изпепели - пламъците ги обгърнаха ненадейно сред затихващо бумтене и само костите им изтракаха на покрития с мраморни плочи Фундамент.
 
Пълното име на Долината бе Долината на Смъртта на Коне. Нивга конско копито не бе прекрачвало границите на Фундамента.
 
Малко торнадо се завихри и отнесе костите към Кладенеца Бездънен и ги пусна там. Не остана и следа.

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net