6тата Мечка, Част първа, 24

2011-02-06 16:08:44; 6тата Мечка, Rogger Dojh, 6тата Мечка, Rogger Dojh, book, scf, български

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
 
24. Кучи Гъз - Долината на Смъртта - 15. април 2307 г. 08:30 PM
 
Всички седяха наредени на Брега като пред сцена и наблюдаваха връхлитащата космическа вълна. Някои очакваха прясна храна, други забавление, а хаотичната рептилия с изцъклени очи и членесто тяло, която се поклащаше бавно на вакуумните си лапки и косо се взираше напред с рептилно търпение, предвкусваше фракталните пощипвания на неориентирана бушуваща енергия. Тази енергия след по-малко от минута щеше да се изсипе върху всички зяпачи на брега и да натвори бъркотия и приятни емоции.
 
За сега това е достатъчно, за да се създаде картина на напрегнато очакване.

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net