6тата Мечка, Част първа, 02

2010-12-16 12:10:11; 6тата Мечка, Rogger Dojh, 6тата Мечка, Rogger Dojh, book, български

6тата Мечка
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
 
2. Алфа Кентавър - Астросити - 11. април 2307 г. 10:33 PM
 
Онази с Гърдите изтича гола по тръбовидния коридор, осветен през два метра от луминисцентни пръстени, и заблъска с юмруци по мудната бленда на вратата към складовите помещения. Когато отворът стана достатъчно голям, тя се провря през него и продължи да шляпа по топлия под на контролната кабина, надавайки сподавени писъци. Човекът на Точки изпълзя изпод туловището на повреден ремонтен робот и избърса ръце в намазнен парцал. Той се изправи и се вторачи в търчащата си жена, в забележителните й млечни жлези и в сгърченото от ужас лице.
 
- В банята има хлебарка! - успя да обясни тя неволята си, преди да припадне. Човекът на Точки се озъби недоволно и отиде до комуникатора, за да се свърже с адвоката си и да му поръча да започне дело по развод.
 
Чифт бинарни извънземни изтрополяха покрай него и сферите на очите им изостанаха малко, за да изгледат с неодобрение припадналата жена. Телата им се скриха зад ъгъла и очите побързаха да ги настигнат.
 
В банята хлебарката се опитваше да излезе от ваната, но стените бяха прекалено хлъзгави и тя все падаше обратно. Когато Човекът на Точки влезе при нея, тя се стресна и се опита да се скрие в канала, но гаечният ключ я застигна по пътя и размаза достатъчно, за да не може да се движи.
 
Човекът на Точки излезе доволен от банята. Ако се бе задържал още 5 секунди, той щеше да види, как от канала се подава кичур кафяви косми, след тях космата лапа и накрая цялата 6та мечка, сякаш току що изстискана от огромна тубчика с кафява паста за зъби Мечо.
 
6тата мечка погълна хлебарката. Човекът на Точки отново се залавяше с ремонтния робот и се бе скрил под него. Жената с Гърдите лежеше все така беззащитно гола. 6тата мечка я намери минута по-късно и мрак се сгъсти, за да закрие картината на насилие. Джвакащи звуци заглъхнаха милостиво.
 
Човекът на Точки ремонтираше робота при включен двигател и нищо не чу.
 
Затова се изненада силно, когато след две минути в коридора тъмнина покри драмата на собственото му унищожение и тишина захлупи апартамента.
 
Поклащайки се делово, 6тата мечка се върна в банята и са навря с ръмжене в канала.

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net