Мая, 38. капка безсмислен живот

; book, български, Мая, Rogger Dojh, Мая, Rogger Dojh, поезия

Мая
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
38.

капка безсмислен живот
изстрел в съседната стая
тази до моята в мойта глава
някой умира
някой крещи
нечия кръв по пода тече
чувам го как си отива
нещо във мен ще умре

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net