Мая, 36. aftermath

; book, български, Мая, Rogger Dojh, Мая, Rogger Dojh, поезия

Мая
Автор: Rogger Dojh
 
    ,-~~-.___.
   / | '   \
   ( )     0     It was a dark and stormy night...*
   \_/-, ,----'
     ====      //
    / \-'~;  /~~~(O)
    / __/~|  /    |
   =( _____| (_________|
 
* От романа "Пол Клифърд" на Едуард Баулър-Литън, Барон Литън Първи
 
36.

- domatite sa ot plastmasa
- от какво?
- kato ot plastmasa
- едно малко като
което обърща каруци
от пластмаса доматите куцат
това според мен не е на добро

 
имам във мозъка ако
ако мозъка ака това ще е яко

 
авторът е неизвестен
има мозачен гастрит
от ухото му изтича плесен
през отвора от програмиране пробит

 
сега ми хрумват разни неща
които не искам да зная
отивам на гарата и там ще крещя
докато влака за варна минава в безкрая

 

Copyright (C) 2020 dojh.net | rogger@dojh.net